Kalkylerade nuvärden/anskaffningsvärden i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och värdeposter. År 2005-2019
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabellinnehåll 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Typgrupp/Storleksklass 


Markera minst ett värde

Totalt 40 Valda

Sök

Värdeposter 


Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Daniel Persson
Telefon: 036-15 50 39
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
kronor per företag
Källa
Jordbruksverket
Databas
Statistikdatabasen
Fotnoter


Fotnoter

Fram till 2013 redovisas kalkylerade nuvärden och fr.o.m. 2014 redovisas anskaffningsvärden.
Korrigering 2017-05-25. Data avseende 2014 och 2015 har korrigerats.