Till toppen

Genomsnittliga investeringar i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och investeringsposter. År 2005-2022

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riksområde 1, jordbruksväxter, 800-1599 standardtimmar , Riksområde 1, jordbruksväxter, 1600-3199 standardtimmar , Riksområde 1, jordbruksväxter, 3200-5599 standardtimmar ,

Valda 0 Totalt 40

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Korrigering 2017-05-25. Data avseende 2014 och 2015 har korrigerats.
Karta över Sveriges riksområden
Resultat i databasen censureras om antal företag i en grupp är mindre än 15 företag
eller om det relativa medelfelet är högre än 100 %. Detta markeras med '..' i tabellerna.