Areal och djur för heltidsjordbruk efter län. År 2005-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel 


Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

Län 


Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Heltid/deltid 


Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ylva Olsson
Tfn: 036-15 64 10
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Areal åkermark:
hektar
Areal betesmark:
hektar
Areal jordbruksmark:
hektar
Antal nötkreatur:
antal
– Varav antal mjölkkor:
antal
Antal grisar:
antal
Antal får:
antal
Antal fjäderfä:
antal
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0109_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Variabel
– Varav antal mjölkkor
Mjölkkor är en del av nötkreaturen.
Antal fjäderfä
I fjäderfä ingår höns, värpkycklingar och slaktkycklingar.