Till toppen

Areal och djur för heltidsjordbruk efter län. År 2005-2020

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Areal åkermark, hektar , Areal betesmark, hektar , Areal jordbruksmark, hektar ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Variabel

--- antal mjölkkor

Mjölkkor är en del av nötkreaturen.

Antal fjäderfä

I fjäderfä ingår höns, värpkycklingar och slaktkycklingar.