Sysselsättning i heltidsjordbruk efter län och sysselsättningsform. År 2003-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Län 


Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Heltid/deltid 


Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Sysselsättningsform 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Kön 


Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ylva Olsson
Tfn: 036-15 64 10
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal sysselsatta:
antal, procent
Antal årsverken:
antal, procent
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0109_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Tabelluppgift
Medelfel
Medelfel redovisas som procent.
Medelfel redovisas inte för 2010 eftersom frågor om sysselsättning totalundersöktes i 2010 års undersökning.