Till toppen

Sysselsättning i heltidsjordbruk efter företagsroll. År 2005-2020

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Enskilt företag - Företagare , Enskilt företag - Makar/sambo till företagaren , Enskilt företag - Övriga familjemedlemmar till företagaren ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Tabelluppgift

Medelfel

Medelfel redovisas som procent.
Medelfel redovisas inte för 2010 eftersom frågor om sysselsättning totalundersöktes i 2010 års undersökning.