Till toppen

Kombinationsverksamhet på heltidsjordbruk efter län. År 2007-2020

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Hela riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Tabelluppgift

Medelfel

Redovisas som procent.
Medelfel redovisas inte för 2010 eftersom frågor om kombinationsverksamhet totalundersöktes i 2010 års undersökning.