Kombinationsverksamhet på heltidsjordbruk efter storleksgrupp. År 2007-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Storleksgrupp 


Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

Heltid/deltid 


Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ylva Olsson
Tfn: 036-15 64 10
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
antal, procent
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0109_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Tabelluppgift
Medelfel
Medelfel redovisas som procent.
Medelfel redovisas inte för 2010 eftersom frågor om kombinationsverksamhet totalundersöktes i 2020 års undersökning.