Till toppen

Kombinationsverksamhet på heltidsjordbruk efter typ av kombinationsverksamhet. År 2007-2020

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Turism m.m. , Hantverk , Gårdsproduktion ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Typ av kombinationsverksamhet

Utbildning och omvårdnad

Utbildning och omvårdnad finns inte före 2016.

Entreprenadarbete inom jordbruk

Uppdelning av Entreprenadarbete inom jordbruk och Entreprenadarbete utom jordbruk finns inte före 2010.

Entreprenadarbete utom jordbruk

Uppdelning av Entreprenadarbete inom jordbruk och Entreprenadarbete utom jordbruk finns inte före 2010.

Tabelluppgift

Medelfel

Medelfel redovisas som procent.
Medelfel redovisas inte för 2010 eftersom frågor om kombinationsverksamhet totalundersöktes i 2010 års undersökning.