Till toppen

Driftsledarens utbildning på heltidsjordbruk efter kön, ålder och utbildningsnivå. År 2013-2020

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.–24 år , 25–34 år , 35–44 år ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Tabelluppgift

Medelfel

Medelfel redovisas som procent.
Medelfel redovisas inte för 2020 eftersom variabeln totalundersöktes i 2020 års undersökning.