Till toppen

Antal jordbruksföretag i Lantbruksregistret (LBR), Företagsregistret (FDB) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), efter storleksgrupp och företagskategori. År 2016, 2020

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , -2,0 åkermark, hektar , 2,1-5,0 åkermark, hektar ,

Valda 0 Totalt 18

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.LBR , FDB , FDB - varav aktiva ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns