Till toppen

Antal jordbruksföretag i Lantbruksregistret (LBR), Företagsregistret (FDB) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), efter driftsinriktning och SNI-kod. År 2016, 2020

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1 Växtodling , 11 Jordbruksväxter , 12 Köks-, prydnads- och plantskoleväxter ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.0111 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter , 0112 Odling av ris , 0113 Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar ,

Valda 0 Totalt 36

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns