Till toppen

Antal jordbruksföretag i Lantbruksregistret (LBR) och Företagsregistret (FDB) efter driftsinriktning och SNI-kod (primär / sekundär aktivitet). År 2016, 2020

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1 Växtodling , 11 Jordbruksväxter , 12 Köks-, prydnads- och plantskoleväxter ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.A01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill , A02 Skogsbruk , A03 Fiske och vattenbruk ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns