Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp åkermark. År 1981-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 27

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.-2,0 hektar åkermark , 2,1-5,0 hektar åkermark , 5,1-10,0 hektar åkermark ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1981 , 1982 , 1983 ,

Valda 0 Totalt 30

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Variabel

Areal åkermark, hektar

Areal åkermark redovisas från 2003.

Variabel

Areal åkermark, hektar

Areal åkermark redovisas från 2003.