Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter län och företagarens kön och ålder. År 1996-2023

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 27

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.–24 år , 25–34 år , 35–44 år ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1996 , 1997 , 1998 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Kön

Juridisk person

Värden redovisas endast för åldersgruppen 'Summa'.