Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter produktionsområde, brukningsform och företagskategori. År 2007-2023

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , Götalands södra slättbygder , Götalands mellanbygder ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Brukningsform - Helt ägd , Brukningsform - Helt arrenderad , Brukningsform - Delvis arrenderad ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2007 , 2010 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000