Jordbruksföretag och areal efter produktionsområde och företagarens kön och ålder. År 2003-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Produktionsområde Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Kön Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Ålder Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ylva Olsson
Tfn: 036-15 64 10
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Areal åkermark:
Hektar
Areal betesmark:
Hektar
Areal jordbruksmark:
Hektar
Antal företag:
Antal
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0106_kd_2020
Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns