Till toppen

Antal företag med kombinationsverksamhet efter storleksgrupp åkermark och typ av verksamhet. År 2007-2020

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.-2,0 ha åkermark , 2,1-5,0 ha åkermark , 5,1-10,0 ha åkermark ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Ingen kombinationsverksamhet , Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter , Hantverk ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

År 2010 förändrades frågan om entreprenadarbete till att bli mer detaljerad och till att ha två svarsalternativ, vilket antagligen till stor del låg bakom den stora ökningen av antal företag som redovisade att de utförde just entreprenadarbete mellan 2007 och 2010 års undersökningar.

Tabelluppgift

Medel

Medelfel redovisas som procent.