Antal företag med kombinationsverksamhet efter driftsinriktning och typ av verksamhet. År 2007-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Driftsinriktning 


Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

Typ av verksamhet 


Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Jesper Fransson
Tfn: 036-15 50 79
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
antal, procent
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0108_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

År 2010 förändrades frågan om entreprenadarbete till att bli mer detaljerad och till att ha två svarsalternativ, vilket antagligen till stor del låg bakom den stora ökningen av antal företag som redovisade att de utförde just entreprenadarbete mellan 2007 och 2010 års undersökningar.
Tabelluppgift
Medel
Medelfel redovisas som procent.