Antal företag med kombinationsverksamhet efter andel av företagets omsättning och typ av verksamhet. År 2007-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Omsättning Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Typ av verksamhet Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Jesper Fransson
Tfn: 036-15 50 79
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
antal, procent
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0108_kd_2020
Fotnoter

Fotnoter

År 2010 förändrades frågan om entreprenadarbete till att bli mer detaljerad och till att ha två svarsalternativ, vilket antagligen till stor del låg bakom den stora ökningen av antal företag som redovisade att de utförde just entreprenadarbete mellan 2007 och 2010 års undersökningar.
Omsättning
Avser kombinationsverksamheternas andel av företagets totala omsättning.
Tabelluppgift
Medel
Medelfel redovisas som procent.