Jordbruksföretagens driftsinriktning efter storleksgrupp. År 2003, 2005, 2007-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel 


Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Storleksgrupp 


Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

Kategori 


Markera minst ett värde

Totalt 61 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Anders Grönvall
Tfn: 036-15 57 91
E-mail: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal företag:
antal
Standardtimmar:
timmar
Antal nötkreatur:
antal
Antal grisar:
antal
Antal får:
antal
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0105_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Åren 2003, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016 och 2020 är beräknade utifrån en totalundersökning. Övriga år från 2000 är en kombinaton av uppgifter från urvalsundersökningar registerbearbetningar.
Om uppgifterna är för osäkra för att anges, inte finns tillgängliga eller inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två prickar (..). Observera att eventuella egna summeringar av tabellceller inte ger korrekta resultat om värden som ersatts med prickar ingår i summeringen.
Typklassificeringssystemet (typologin) för jordbruksföretag infördes i LBR 1984. Genomgripande översyner av systemet har gjorts 1989–91, 2000-2001 samt 2013. Detta påverkar jämförelse av resultaten vid övergång mellan dessa år.
Definitionen av vad som är ett jordbruksföretag har ändrats vid vissa tillfällen, senast 2010, vilket påverkar antalet företag.