Till toppen

Totalkonsumtion av vara. År 1960-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Vetemjöl , Rågmjöl , Gryn och mjöl av ris ,

Valda 0 Totalt 39

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1960 , 1961 , 1962 ,

Valda 1 Totalt 64

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Med totalkonsumtion avses den totala åtgången av olika råvaror för humankonsumtion.
Med direktkonsumtion avses de totala leveranserna av livsmedel från producenter till privathushåll och storkök samt producenternas hemmaförbrukning.

Vara

Vetemjöl

Uppgifterna från och med år 1995 baseras på en ny insamlingsmetod varför de inte är helt jämförbara med tidigare år.

Rågmjöl

Uppgifterna från och med år 1995 baseras på en ny insamlingsmetod varför de inte är helt jämförbara med tidigare år.

Gryn och mjöl av havre och korn m.m.

Från och med år 1998 ingår gryn av vete och råg.

Nötkött inklusive kalvkött, vara med ben

Från och med år 1995 redovisas kalvkött tillsammans med nötkött.

Fjäderfäkött, urtagen vara

Från och med år 2005 ingår inte kasserade slaktkycklingar, dessutom har vissa ändringar gjorts i underlaget.

Kött av vilt

Uppgifterna från och med år 1995 baseras på en ny insamlingsmetod varför de inte är helt jämförbara med tidigare år.

Inälvor

Uppgifterna från och med år 1995 baseras på en ny insamlingsmetod varför de inte är helt jämförbara med tidigare år.

Fisk, färsk och fryst

Redovisas omräknat till hel färskvikt.

Konsumtionsmjölk, liter

Inklusive jordbrukarnas hemmaförbrukning och direktförsäljning.

Tjock grädde

Från och med år 2000 används fetthaltsgränsen 29 %, tidigare år gällde 27 %.

Tunn grädde

Från och med år 2000 används fetthaltsgränsen 29 %, tidigare år gällde 27 %.

Bageri- och matolja

Uppgifterna från och med år 2005 är inte helt jämförbara med tidigare år.

Kokosfett, friteringsfett m.m.

Uppgifterna från och med år 2005 är inte helt jämförbara med tidigare år.

Ägg

Uppgifterna från och med år 1994 är inte helt jämförbara med tidigare år. Från och med år 1995 ingår inte ägginnehållet i importerade och exporterade livsmedelsprodukter i beräkningarna (nettoexporten har tidigare uppgått till ca 2 miljoner kg).

Socker och sirap (vitsockervärde)

Uppgifterna från och med år 1995 är inte helt jämförbara med tidigare år.

Köksväxter, färska och frysta

Från och med år 2000 redovisas saft och juice av köksväxter tillsammans med beredda frukter och bär.

Frukter och bär, färska och frysta

Från och med år 2000 redovisas saft och juice av köksväxter tillsammans med beredda frukter och bär.

Frukter och bär, beredda

Redovisas i produktvikt. Köttsoppor ingår i beredda frukter och bär. Uppgifterna för år 2005 är inte helt jämförbara med tidigare år