Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Län 


Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök

Kategori 


Markera minst ett värde

Totalt 46 Valda

Sök

Variabel 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 41 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal, procent
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0103_kd_2021
Fotnoter


Fotnoter

Mellan 1981 och 1999 baseras uppgifterna på de enkätundersökningar som gjordes för Lantbruksregistret. Från 2000 baseras uppgifterna för nötkreatur på registerbearbetningar från Centrala nötkreatursregistret (CDB). För övriga djur är uppgifterna för 2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016 och 2020 beräknade utifrån en totalundersökning via enkät. Övriga år är uppgifterna beräknade utifrån urvalsundersökningar via enkät och har således en slumpmässigt osäkerhet (medelfel). Medelfel förekommer inte vid totalundersökta variabler.
Om uppgifterna är för osäkra för att anges, inte finns tillgängliga eller inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två prickar (..). Observera att eventuella egna summeringar av tabellceller inte ger korrekta resultat om värden som ersatts med prickar ingår i summeringen.
Databasen kommer att fyllas på med fler värden (företrädesvis uppgifter före år 2000) efterhand.
Observera att antalet djur avser ett visst datum i juni månad, företrädesvis första torsdagen i juni varje år. För vissa djurslag ska man tolka resultaten utifrån just detta då man vid räkningsdagen haft uppehåll i omgångar vilket påverkar det totala antalet djur.
Län
12 Skåne län
Uppgifter redovisas från 1997.
11 f.d. Kristianstads län
Uppgifter redovisas fram till 1996. Ingår därefter i Skåne län
122 f.d. Malmöhus län
Uppgifter redovisas fram till 1996. Ingår därefter i Skåne län.
14 Västra Götalands län
Uppgifter redovisas från 1997.
141 f.d. Göteborgs- och Bohus län
Uppgifter redovisas fram till 1996. Ingår därefter i Västra Götalands län.
15 f.d. Älvsborgs län
Uppgifter redovisas fram till 1996. Ingår därefter i Västra Götalands län.
16 f.d. Skaraborgs län
Uppgifter redovisas fram till 1996. Ingår därefter i Västra Götalands län.
Tabelluppgift
Medelfel
Medelfel redovisas som procent.