Antal djur efter kommun. År 1981-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Kommun 


Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

Djurslag 


Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Anders Grönvall
Tfn: 036-15 57 91
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal, procent
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0103_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Mellan 1981 och 1999 baseras uppgifterna på de enkätundersökningar som gjordes för Lantbruksregistret. Från 2000 baseras uppgifterna för nötkreatur på registerbearbetningar från Centrala nötkreatursregistret (CDB). Uppgifterna från år 2000 redovisas endast för de år som totalundersökningar över jordbruket gjorts (2003, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016 och 2020).
Om uppgifterna inte finns tillgängliga eller inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två prickar (..).