Till toppen

Antal nötkreatur och företag med nötkreatur i december efter produktionsområde och djurslag. År 1995-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , Götalands södra slättbygder , Götalands mellanbygder ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 29

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Karta över Sveriges produktionsområden Från 2002 baseras uppgifterna för nötkreatur på registerbearbetningar från Centrala nötkreatursregistret (CDB). Före 2002 gjordes separata djurräkningar i december månad. Fram till 2014 finns endast uppgifter över antalet djur på riksnivå. Om uppgifterna inte finns tillgängliga ersätts uppgiften med två prickar (..).
Uppgifter för antalet företag och produktionsområden finns endast tillgänliga från 2015.
Kvalitetsbeskrivning av statistiken kan finnas i anslutning till den rapport som publiceras i samband med att siffrorna i databasen uppdateras. Finns på www.jordbruksverket.se.

År

2023

Uppgifterna för 2023 uppdaterades i juni 2024, vilket påverkade främst antalet mjölkkor och antalet kor för uppfödning av kalvar.