Antal nötkreatur och företag med nötkreatur i december efter produktionsområde och djurslag. År 1995-2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Produktionsområde Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Djurslag Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Anders Grönvall
Tfn: 036-15 57 91
E-mail: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal djur:
Antal
Antal företag:
Antal
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0111_kd_2021
Fotnoter

Fotnoter

Karta över Sveriges produktionsområden
Från 2002 baseras uppgifterna för nötkreatur på registerbearbetningar från Centrala nötkreatursregistret (CDB). Före 2002 gjordes separata djurräkningar i december månad. Fram till 2014 finns endast uppgifter över antalet djur på riksnivå. Om uppgifterna inte finns tillgängliga ersätts uppgiften med två prickar (..).
Uppgifter för antalet företag och produktionsområden finns endast tillgänliga från 2015.
Kvalitetsbeskrivning av statistiken kan finnas i anslutning till den rapport som publiceras i samband med att siffrorna i databasen uppdateras. Finns på www.jordbruksverket.se