Antal får och företag med får i december efter produktionsområde och djurslag. År 2018-2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Produktionsområde Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Djurslag Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Anders Grönvall
Tfn: 036-15 57 91
E-mail: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal djur:
Antal, procent
Antal företag:
Antal, procent
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0103_kd_2021_
Fotnoter

Fotnoter

Karta över Sveriges produktionsområden
Uppgifterna baseras på ett urval av de djurhållare med produktionsplats för får som i December varje år får en Får- och geträkning. Får- och geträkningen genomförs i första hand i registersyfte. Resultaten redovisas för de jordbruk som uppfyller villkoren för att vara ett jordbruksföretag (se kvalitetsbeskrivningen) och är då jämförbara med de resultat som avser juni månad. På riksnivå redovisas även det totala antalet får vilket inkluderar får på jordbruk/anläggningar som inte uppfyller villkoret för att vara ett jordbruksföretag.
Kvalitetsbeskrivning av statistiken kan finnas i anslutning till den rapport som publiceras i samband med att siffrorna i databasen uppdateras. Finns på www.jordbruksverket.se .