Till toppen

Antal djur efter kommun och djurslag. År 1981-2020

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.0114 UPPLANDS-VÄSBY , 0115 VALLENTUNA , 0117 ÖSTERÅKER ,

Valda 0 Totalt 290

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Kor för mjölkproduktion , Kor för uppfödning av kalvar , Kvigor, tjurar och stutar ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1981 , 1985 , 1989 ,

Valda 1 Totalt 17

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Mellan 1981 och 1999 baseras uppgifterna på de enkätundersökningar som gjordes för Lantbruksregistret. Från 2000 baseras uppgifterna för nötkreatur på registerbearbetningar från Centrala nötkreatursregistret (CDB). Uppgifterna från år 2000 redovisas endast för de år som totalundersökningar över jordbruket gjorts (2003, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016 och 2020). Om uppgifterna inte finns tillgängliga eller inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två prickar (..).