Arrendepris på jordbruksmark efter ägoslag. Region (Nuts II) och riket. År 1994-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Region Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

Ägoslag Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ylva Olsson
Tfn: 036-15 64 10
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Kronor per hektar, procent
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo1003_kd_2020
Fotnoter

Fotnoter

Karta över Sveriges NUTS II-områden
Om medelfelet överstiger 35 % så redovisas siffran ej.
Priserna baseras på marknadsmässiga avtal.
Region
Östra Mellansverige
Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.
Norra Sverige
Består av NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.
Ägoslag
Betesmark
Genomsnittligt arrendepris för betesmark har bara beräknats på riksnivå. På grund av för litet beräkningsunderlag blir skattningar på mer regional nivå för osäkra.
Jordbruksmark
Jordbruksmark = åkermark och betesmark
Variabel
Inklusive gratisarrenden
Priserna baseras på samtliga avtal, inklusive de utan avgift.
Exklusive gratisarrenden
Priserna baseras endast på avtal med avgift. Priser finns enbart för jordbruksmark.
Endast mark, inkl. gratisarrenden
Priserna baseras på avtal där endast mark ingår som påverkar priset. Även gratisarrenden som uppfyller dessa krav inkluderas. Dessa priser levereras till Eurostat och redovisas enbart för jordbruksmark.
Tabelluppgift
Medelfel
Medelfel redovisas som procent.