Till toppen

Indexerat arrendepris på jordbruksmark inklusive gratisarrenden, efter region (Nuts 2). År 1994-2022

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , Östra Mellansverige , Småland med Öarna ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1994 , 1995 , 1996 ,

Valda 1 Totalt 29

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Karta över Sveriges NUTS 2-områden

Region (Nuts 2)

Östra Mellansverige

Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.

Norra Sverige

Består av NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.