Indexerat arrendepris på jordbruksmark inklusive gratisarrenden. Region (Nuts II) och riket. År 1994-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Region Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ylva Olsson
Tfn: 036-15 64 10
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
index
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo1003_kd_2020
Fotnoter

Fotnoter

Karta över Sveriges NUTS II-områden
Region
Östra Mellansverige
Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.
Norra Sverige
Består av NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.