Pris på åkermark (tkr/ha) efter storlek. Produktionsområden och riket. År 2009-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Region Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Storlek Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ylva Olsson
Tfn: 036-15 64 10
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal försäljningar: antal
Försåld areal: hektar
Pris per hektar: tusentals kronor per hektar
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo1002_kd_2021
Fotnoter

Fotnoter

Karta över Sveriges produktionsområden
För 2011, 2014, 2017 och 2020 finns statistik enligt både den gamla och den nya taxeringsnivån. För att se prisutvecklingen mellan år 2019 och 2020 rekommenderas att man använder priserna enligt 2017 års taxeringnivå, alltså år='2020 gammal'. Priserna enligt 2020 års taxering visar däremot bäst prisnivån för 2020, alltså år='2020 ny'.
Priserna till och med 2019 baseras på försäljningar upp till 10 miljoner kronor. För 2020 har gränsen ändrats till 30 miljoner kronor.
Eftersom antalet sålda fastigheter i den största arealgruppen ”>50 ha” är så få per produktionsområde redovisas den endast på riksnivå. Inom varje produktionsområde har gruppen” > 50 ha” lagts till ”11–50 ha” och döpts om till ”>10 ha”.
Det totala genomsnittspriset för hela riket är ett vägt medelvärde, där arealbeståndet fördelat enligt NUTS2 används som vikter, medan priserna på riksnivå i arealgrupperna ”1–10 ha”, ”11–50 ha” samt ”>50 ha” är vanliga (aritmetiska) medelvärden.