Pris på jordbruksmark (tkr/ha) efter ägoslag. Produktionsområden och riket. År 1990-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Region Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Ägoslag Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 36 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ylva Olsson
Tfn: 036-15 64 10
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal försäljningar: antal
Försåld areal: hektar
Pris per hektar: tusentals kronor per hektar
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo1002_kd_2021
Fotnoter

Fotnoter

Karta över Sveriges produktionsområden
Taxeringsvärdena för lantbruksfastigheter uppdaterades 1998, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 samt 2020. 2005, 2011, 2014, 2017 och 2020 års uppdaterade taxeringsvärden gav en märkbar effekt på prisnivåökningen dessa år. Modellen för att beräkna markpriser har därmed underskattat priserna under åren 1999-2004, 2009-2010, 2012-2013, 2015-2016 samt 2018-2019, vilket medförde att prisförändringen mellan åren 2004 och 2005, mellan åren 2010 och 2011, mellan åren 2013 och 2014, mellan åren 2016 och 2017 samt mellan åren 2019 och 2020 också innehåller ackumulerade förändringar från åren emellan taxeringarna. Ett brott i tidsserien finns därför mellan åren 2004 och 2005, mellan åren 2010 och 2011, mellan åren 2013 och 2014, mellan åren 2016 och 2017 samt mellan åren 2019 och 2020.
För 2005, 2011, 2014, 2017 och 2020 finns statistik enligt både den gamla och den nya taxeringsnivån. För att se prisutvecklingen mellan år 2019 och 2020 rekommenderas att man använder priserna enligt 2017 års taxeringnivå, alltså år='2020 gammal'. Priserna enligt 2020 års taxering visar däremot bäst prisnivån för 2020, alltså år='2020 ny'.
Priserna till och med 2019 baseras på försäljningar upp till 10 miljoner kronor. För 2020 har gränsen ändrats till 30 miljoner kronor.
Ägoslag
Jordbruksmark
Jordbruksmark = åkermark och betesmark.