Avräkningspriser, år fr.o.m. 2010
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Produkter Markera minst ett värde

Totalt 41 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Simon Lind
Tfn: 036-15 63 42
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Kr/100 kg
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo1001_kd_2021
Fotnoter

Fotnoter

Spannmål
Vissa spannmålspriser avseende senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. Priserna samlas in från flera spannmålshandlare och mäts vid utvalda leveranssorter, vanligen så kallade nollorter. Priserna ska avse normalkvalitet vid 14 % vattenhalt samt för höstvete vid 11 % proteinhalt. Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på levererade kvantiteter.
Grönsaker, Frukt
Genomsnittliga priser för ett antal uppgiftslämnare. Priser redovisas enligt följande: blomkål jun-nov, tomater apr-nov, vitkål jun-mar, gurka mar-okt, morötter aug-apr, lök aug-apr, äpplen aug-jun samt jordgubbar jun-aug. De redovisade priserna är sammanvägda med endast ett fåtal uppgiftslämnare till grund för varje produkt. Eftersom prisvariationen är stor på frukt- och grönsaksområdet kan det sammanvägda priset därför skilja sig avsevärt från det genomsnittliga avräkningspris som skulle erhållas om samtliga odlares produktion vägts ihop.
Produkter
Sockerbetor, kr/100 kg
Pris för sockerbetor vid 16 % sockerhalt. Pris redovisas endast för månaderna september till december.
Tulpaner, priser per 100 st
Pris redovisas endast för månaderna december till april.
Matpotatis, kr/100 kg
Södra och mellersta Sverige. För perioden juni-augusti avser priset färskpotatis. Priset avser kvalitet SMAK Klass 1 för vissa sorter, fritt uppköpande handel.
Potatis för stärkelse, kr/100 kg
Baspris vid 20 % stärkelsehalt inklusive uppfyllnadspremie och efterlikvid. Pris redovisas endast för månaderna september till december.
Livkalvar, kr/100 kg
Tjurkalv, vikt 80 kg, fritt gård inklusive marknadspristillägg/avdrag.
Smågrisar, kr/100 kg
Basvikt 30 kg fritt gård inklusive marknadspristillägg/avdrag.
Hanungnöt, kr/100 kg
Klass O, vikt 330 kg, inklusive leveranstillägg.
Ko, kr/100 kg
Klass P+, vikt 270 kg, inklusive leveranstillägg.
Slaktgris, kr/100 kg
58 % kött, 85 kg, inklusive leveranstillägg.
Mjölk (3,7 % fett), kr/100 kg
Mjölk med 3,7 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inklusive nationellt stöd och efterlikvider
Mjölk (faktisk fetthalt), kr/100 kg
Mjölk med faktisk fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inklusive nationellt stöd och efterlikvider.
A-ägg frigående höns, kr/100 kg
Ägg från frigående höns inomhus. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A.
Ekologiska ägg, kr/100 kg
Fritt gård. Konsumtionsägg.
Ägg (storlek enl. EU med 64 g öre/st)
Omräknat till styck enligt EU-definition (1 ägg=64 gram).