Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) månad, 2015=100
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Produkter Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Månad Markera minst ett värde

Totalt 148 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Simon Lind
Tfn: 036-15 63 42
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Index
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo1001_kd_2021
Fotnoter

Fotnoter

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel
(PPI-J), avser att visa prisutvecklingen på de livsmedel som lämnar
livsmedelsindustrin och avser jordbruksprodukter, vilka ingick i den
tidigare svenska jordbruksprisregleringen. Detta innebär t.ex. att priser
på trädgårdprodukter inte ingår i denna prisserie.