Till toppen

Avräkningsprisindex (A-index) år, 2015=100

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.A-INDEX TOTALT , VEGETABILIEPRODUKTION , SPANNMÅL ,

Valda 0 Totalt 29

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Spannmålsindex för den senaste skörden är preliminära. Revideringar kan komma att göras i efterhand.
Avräkningsprisindex (A-index) avser att visa utvecklingen av producentpriser för jordbruksprodukter. A-index är en prisindexserie, varför det inte ingår för producenterna inkomsthöjande ersättningar, så som direktbidrag i form av arealersättningar eller djurbidrag. Dessa indexserier är jämförbara med det Output Price Index inom EU, som publiceras för alla EU-länder.