Avräkningsprisindex (A-index) månad, 2015=100
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Produkter Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök

Månad Markera minst ett värde

Totalt 148 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Simon Lind
Tfn: 036-15 63 42
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Index
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo1001_kd_2021
Fotnoter

Fotnoter

Spannmålsindex för senaste skörden är preliminära. Revideringar kan komma att göras i efterhand.
Juni 2019. På grund av förväxling av vikterna för foder- respektive maltkorn revideras index och absoluta priser för den aggregerade produkten korn. Den mer aggregerade produkten Spannmål revideras också. Revideringen avser alla månader och år under aktuellt basår.
Avräkningsprisindex (A-index) avser att visa utvecklingen av producentpriser för jordbruksprodukter. A-index är en prisindexserie, varför det inte ingår för producenterna inkomsthöjande ersättningar, så som direktbidrag i form av arealersättningar eller djurbidrag. Dessa indexserier är jämförbara med det Output Price Index inom EU, som publiceras för alla EU-länder.