Till toppen

Produktionsmedelsprisindex (PM-index) månad, 2015=100

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.PM-INDEX TOTALT , UTSÄDE , ENERGI OCH DRIVMEDEL ,

Valda 0 Totalt 24

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valda 1 Totalt 172

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Produktionsmedelsprisindex (PM-index) avser att visa prisutvecklingen på de produktionsmedel som används i jordbruket. Denna indexserie är jämförbar med det Input Price Index som Eurostat publiceras för alla EU-länder.