Produktionsmedelsprisindex (PM-index) månad, 2015=100
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Produkter 


Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök

Månad 


Markera minst ett värde

Totalt 143 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Simon Lind
Tfn: 036-15 63 42
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Index
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo1001_kd_2021
Fotnoter


Fotnoter

Produktionsmedelsprisindex (PM-index) avser att visa prisutvecklingen på de produktionsmedel som används i jordbruket. Denna indexserie är jämförbar med det Input Price Index som Eurostat publiceras för alla EU-länder.