Till toppen

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) månad, 2015=100

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.PPI-J TOTALT , VEGETABILIER , Mjöl, gryn & hårt bröd ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valda 1 Totalt 173

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel
(PPI-J), avser att visa prisutvecklingen på de livsmedel som lämnar
livsmedelsindustrin och avser jordbruksprodukter, vilka ingick i den
tidigare svenska jordbruksprisregleringen. Detta innebär t.ex. att priser
på trädgårdprodukter inte ingår i denna prisserie.