Till toppen

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) månad, 2015=100

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.KPI-J TOTALT (inkl moms) , VEGETABILIER , Mjöl, gryn och hårt bröd ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valda 1 Totalt 173

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) avser att visa prisutvecklingen på priser till konsument för samma produkter som PPI-J. Liksom för PPI-J ingår inte här prisutvecklingen för trädgårdsprodukter.