Arealfördelning av slåtter- och betesvall efter produktionsområde. År 2002-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Produktionsområde 


Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Typ av vall 


Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Areal, hektar:
hektar, procent
Andel av total vallareal, procent:
procent, procentenheter
Kvalitetsdeklaration
jo0601_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Karta över Sveriges produktionsområden
Variabel
Areal, hektar
Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets slutliga grödarealer.
Medelfel redovisas som procent.
Andel av total vallareal, procent
Medelfel redovisas som procentenheter.