Obärgade arealer av grödarealer efter län och gröda. År 2002-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Län 


Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Gröda 


Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Areal, hektar:
hektar, procent
Andel, procent:
procent, procentenheter
Kvalitetsdeklaration
jo0601_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Där antalet företag i beräkningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.
Gröda
Rågvete
Redovisas endast åren 2002–2014. Särredovisas därefter som Höstrågvete och Vårrågvete.
Höstrågvete
Redovisas från 2015
Vårrågvete
Redovisas från 2015
Variabel
Areal, hektar
Medelfel redovisas som procent. Medelfel redovisas från 2011.
Andel, procent
Medelfel redovisas som procentenheter. Medelfel redovisas från 2016.
Tabelluppgift
Medelfel
För variabeln Hektar redovisas medelfelet som procent. Redovisas från 2011.
För variabeln Procent redovisas medelfelet som procentenheter. Redovisas från 2016.