Arealfördelning av ekologisk slåtter- och betesvall efter län. År 2009-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Län 


Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Typ av vall 


Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Areal, hektar:
hektar, procent
Andel av total ekologisk vallareal, procent:
procent
Kvalitetsdeklaration
jo0608_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Arealerna har beräknats genom att i undersökningen för ekologisk vall skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa arealer har därefter applicerats på den totala slåtter- och betesvallsarealen med ekologisk odling.
Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
Variabel
Areal, hektar
Arealer med ekologisk odling.
Medelfel redovisas som procent.
Tabelluppgift
Medelfel
Medelfel redovisas enbart för variabeln Areal.