Obärgade arealer för ekologisk och konventionell odling efter län, gröda och odlingsform. År 2009-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Län 


Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Gröda 


Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

Odlingsform 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Areal, hektar:
hektar, procent
Andel, procent:
procent, procentenheter
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0608_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.
Variabel
Areal, hektar
Värde och medelfel redovisas för Areal från och med 2011. För Areal redovisas medelfel som procent.
Andel, procent
Medelfel för Andel redovisas från och med 2016. För Andel redovisas medelfel som procentenheter.