Ekologiskt odlad areal skördad som grönfoder efter län och gröda. År 2009-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Län 


Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Gröda 


Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Areal, hektar:
hektar, procent
Andel, procent:
procent, procentenheter
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0608_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.
Gröda
Rågvete
Från och med 2018 särredovisas rågvete som höstrågvete och vårrågvete.
Höstrågvete
Redovisas från och med 2018.
Vårrågvete
Redovisas från och med 2018.
Spannmål totalt
Spannmål inklusive majs.
Variabel
Areal, hektar
Medelfel för Areal redovisas från och med 2011. Medelfel redovisas i procent.
Andel, procent
Medelfel för Andel redovisas från och med 2016. Medelfel redovisas i procentenheter.