Normskörd i kg/ha efter län, gröda och typ av normskörd. År 2003–2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Län 


Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Gröda 


Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

Typ av normskörd 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Normskörd, kg/ha:
kg/ha
Antal företag:
antal
Fotnoter


Fotnoter

Gröda
Höstkorn
För åren 2007–2008 beräknas normskörd för höstkorn som ett trimmat tioårsmedelvärde.
Höstrågvete
För åren 2003–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete. Från år 2015 utgörs underlaget av höstrågvete.
Åren 2007–2008 beräknas normskörd för höstrågvete som ett trimmat tioårsmedelvärde.
Vårrågvete
För år 2020 beräknas normskörd för vårrågvete som ett trimmat femårsmedelvärde.
Blandsäd
För åren 2007–2008 beräknas normskörd för blandsäd som ett trimmat tioårsmedelvärde.
Majs
För åren 2017–2020 beräknas normskörd för majs som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2013–2016 beräknas konventionell normskörd för majs som ett trimmat femårsmedelvärde.
Ärter
För åren 2007–2009 beräknas normskörd för ärter som ett trimmat tioårsmedelvärde.
Åkerbönor
För åren 2017–2020 beräknas normskörd för åkerbönor som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2013–2014 beräknas konventionell normskörd för åkerbönor som ett trimmat femårsmedelvärde.
Oljelin
För åren 2007–2009 beräknas normskörd för oljelin som ett trimmat tioårsmedelvärde.
Matpotatis
Avser den konsumtionsdugliga delen.
Slåttervall. Första skörd
För åren 2013–2020 beräknas normskörd för första skörden av slåttervall som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2007–2012 beräknas normskörd för första skörden av slåttervall som ett femårsmedelvärde.
Slåttervall. Återväxt
För åren 2013–2020 beräknas normskörd för återväxt av slåttervall som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2007–2012 beräknas normskörd för återväxt av slåttervall som ett femårsmedelvärde.
Slåttervall. Total vallskörd
För åren 2013–2020 beräknas normskörd för total skörd av slåttervall som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2007–2012 beräknas normskörd för total skörd av slåttervall som ett femårsmedelvärde.
Typ av normskörd
Normskörd
Om inget annat nämns beräknas normskörd baserat på de senaste 15 åren.
Konventionell normskörd
Från år 2013 beräknas konventionell normskörd, om inget annat anges, som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2008–2012 beräknas konventionell normskörd som ett trimmat femårsmedelvärde.
Variabel
Antal företag
Antal företag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som normskörden baseras på.
Antalet företag redovisas från och med år 2007.
Gröda
Höstvete
14,0 % vattenhalt.
Vårvete
14,0 % vattenhalt.
Råg
14,0 % vattenhalt.
Höstkorn
14,0 % vattenhalt.
Vårkorn
14,0 % vattenhalt.
Havre
14,0 % vattenhalt.
Höstrågvete
14,0 % vattenhalt.
Vårrågvete
14,0 % vattenhalt.
Blandsäd
14,0 % vattenhalt.
Majs
14,0 % vattenhalt.
Ärter
15,0 % vattenhalt.
Åkerbönor
15,0 % vattenhalt.
Höstraps
9,0 % vattenhalt.
Vårraps
9,0 % vattenhalt.
Höstrybs
9,0 % vattenhalt.
Vårrybs
9,0 % vattenhalt.
Oljelin
9,0 % vattenhalt.
Sockerbetor
14,0 % vattenhalt.
Slåttervall. Första skörd
0,0 % vattenhalt och 100,0 % torrsubstanshalt. För 2007-2018 har uppgifter räknats om från 16,5 % vattenhalt till 0,0 % vattenhalt på avrundade värden.
Slåttervall. Återväxt
0,0 % vattenhalt och 100,0 % torrsubstanshalt. För 2007-2018 har uppgifter räknats om från 16,5 % vattenhalt till 0,0 % vattenhalt på avrundade värden.
Slåttervall. Total vallskörd
0,0 % vattenhalt och 100,0 % torrsubstanshalt. För 2007-2018 har uppgifter räknats om från 16,5 % vattenhalt till 0,0 % vattenhalt på avrundade värden.