Till toppen

Normskörd efter skördeområde och gröda. År 2003-2022

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Stockholms län 0111 , Stockholms län 0112 , Stockholms län 0321* ,

Valda 0 Totalt 140

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Höstvete , Vårvete , Råg ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Karta över Sveriges skördeområden

Skördeområde

* Skördeområden delas mellan länsgränser.

Gröda

Höstkorn

Redovisas från och med 2007.
För åren 2007–2008 beräknas normskörd för höstkorn som ett trimmat tioårsmedelvärde.

Höstrågvete

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2007–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete. Från 2015 utgörs underlaget av höstrågvete.
För åren 2007–2008 beräknas normskörd för höstrågvete som ett trimmat tioårsmedelvärde.

Blandsäd

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2007–2008 beräknas normskörd för blandsäd som ett trimmat tioårsmedelvärde.

Ärter

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2007–2009 beräknas normskörd för ärter som ett trimmat tioårsmedelvärde.

Oljelin

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2007–2009 beräknas normskörd för oljelin som ett trimmat tioårsmedelvärde.

Matpotatis

Uppgifter avser den konsumtionsdugliga delen.

Variabel

Normskörd, kg/hektar

Om inget annat nämns beräknas normskörd baserat på de senaste 15 åren.

Antal företag

Antal företag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som normskörden baseras på.
Antal företag redovisas från och med år 2007.

Gröda

Höstvete

14,0 % vattenhalt.

Vårvete

14,0 % vattenhalt.

Råg

14,0 % vattenhalt.

Höstkorn

14,0 % vattenhalt.

Vårkorn

14,0 % vattenhalt.

Havre

14,0 % vattenhalt.

Höstrågvete

14,0 % vattenhalt.

Blandsäd

14,0 % vattenhalt.

Höstraps

9,0 % vattenhalt.

Vårraps

9,0 % vattenhalt.

Höstrybs

9,0 % vattenhalt.

Vårrybs

9,0 % vattenhalt.

Ärter

15,0 % vattenhalt.

Oljelin

9,0 % vattenhalt.