Normskörd i kg/ha efter skördeområde och gröda. År 2003-2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Skördeområde 


Markera minst ett värde

Totalt 140 Valda

Sök

Gröda 


Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Normskörd, kg/ha:
kg/ha
Antal företag:
antal
Fotnoter


Fotnoter

Karta över Sveriges skördeområden
Skördeområde
* Skördeområden delas mellan länsgränser.
Gröda
Höstkorn
För 2008 beräknas normskörd för höstkorn som ett trimmat tioårsmedelvärde.
Höstrågvete
För åren 2008–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete. Från 2015 utgörs underlaget av höstrågvete.
För 2008 beräknas normskörd för höstrågvete som ett trimmat tioårsmedelvärde.
Blandsäd
För 2008 beräknas normskörd för blandsäd som ett trimmat tioårsmedelvärde.
Ärter
För 2008–2009 beräknas normskörd för ärter som ett trimmat tioårsmedelvärde.
Oljelin
För 2008–2009 beräknas normskörd för oljelin som ett trimmat tioårsmedelvärde.
Matpotatis
Uppgifter avser den konsumtionsdugliga delen.
Tabelluppgift
Normskörd, kg/ha
Om inget annat nämns beräknas normskörd baserat på de senaste 15 åren.
Antal företag
Antal företag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som normskörden baseras på.
Gröda
Höstvete
14,0 % vattenhalt.
Vårvete
14,0 % vattenhalt.
Råg
14,0 % vattenhalt.
Höstkorn
14,0 % vattenhalt.
Vårkorn
14,0 % vattenhalt.
Havre
14,0 % vattenhalt.
Höstrågvete
14,0 % vattenhalt.
Blandsäd
14,0 % vattenhalt.
Höstraps
9,0 % vattenhalt.
Vårraps
9,0 % vattenhalt.
Höstrybs
9,0 % vattenhalt.
Vårrybs
9,0 % vattenhalt.
Ärter
15,0 % vattenhalt.
Oljelin
9,0 % vattenhalt.