Till toppen

Normskörd efter skördeområde och gröda. År 2003-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Stockholms län 0111 , Stockholms län 0112 , Stockholms län 0321* ,

Valda 0 Totalt 140

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Höstvete , Vårvete , Råg ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Karta över Sveriges skördeområden

Skördeområde

* Skördeområden delas mellan länsgränser.

Gröda

Höstkorn

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2007-2008 beräknas normmskörd för höstkorn som ett trimmat tioårsmedelvärde.

Höstrågvete

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2007-2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete. Från 2015 utgörs underlaget av höstrågvete.
För åren 2007-2008 beräknas normskörd för höstrågvete som ett trimmat tioårsmedelvärde.

Blandsäd

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2007-2008 beräknas normskörd för blandsäd som ett trimmat tioårsmedelvärde.

Ärter

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2007-2009 beräknas normskörd för ärter som ett trimmat tioårsmedelvärde.

Oljelin

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2007-2009 beräknas normskörd för oljelin som ett trimmat tioårsmedelvärde.

Matpotatis

Uppgifter avser den konsumtionsdugliga delen.

Variabel

Normskörd, kg/hektar

Om inget annat nämns beräknas normskörd baserat på de senaste 15 åren.

Antal företag

Antal företag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som normskörden baseras på.
Antal företag redovisas från och med år 2007.