Preliminär skörd för produktionsområde efter gröda. År 2020-2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Produktionsområde Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Gröda Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Hektarskörd, kg/ha:
kilogram per hektar
Areal, ha:
hektar
Totalskörd, ton:
ton
Källa
Jordbruksverket
Fotnoter

Fotnoter

Karta över Sveriges produktionsområden
Där antalet undersökta företag understiger 20 utelämnas resultaten (..).
Variabel
Areal, ha
Areal skördad som grönfoder ingår ej.
Tabelluppgift
Medelfel
Medelfel beräknas enbart för Hektarskörd och Totalskörd. Medelfel redovisas som procent.
Gröda
Höstvete
Vattenhalt 14 %.
Vårvete
Vattenhalt 14 %.
Råg
Vattenhalt 14 %.
Höstkorn
Vattenhalt 14 %.
Vårkorn
Vattenhalt 14 %.
Havre
Vattenhalt 14 %.
Höstrågvete
Vattenhalt 14 %.
Vårrågvete
Vattenhalt 14 %.
Blandsäd
Vattenhalt 14 %.
Majs
Vattenhalt 14 %.
Ärter
Vattenhalt 15 %.
Åkerbönor
Vattenhalt 15 %.
Höstraps
Vattenhalt 9 %.
Vårraps
Vattenhalt 9 %.
Höstrybs
Vattenhalt 9 %.
Vårrybs
Vattenhalt 9 %.
Oljelin
Vattenhalt 9 %.