Preliminära obärgade arealer efter län och gröda. År 2020-2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Län Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Gröda Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Areal, ha:
hektar
Andel, procent:
procent
Källa
Jordbruksverket
Fotnoter

Fotnoter

Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).
Variabel
Areal, ha
Hektar av grödarealen avsedd att tröskas.
Andel, procent
Procent av grödarealen avsedd att tröskas.
Tabelluppgift
Medelfel
För variabeln Areal, ha redovisas medelfel som procent.
För variabeln Andel, procent redovisas medelfel som procentenheter.