Till toppen

Preliminära obärgade arealer efter produktionsområde och gröda. År 2020-2022

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Hela riket , Götalands södra slättbygder , Götalands mellanbygder ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Höstvete , Vårvete , Råg ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Karta över Sveriges produktionsområden Där antalet undersökta företag understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

Variabel

Areal, ha

Hektar av grödarealen avsedd att tröskas.

Andel, procent

Procent av grödarealen avsedd att tröskas.

Tabelluppgift

Medelfel

För variabeln Areal redovisas medelfel som procent.
För variabeln Andel redovisas medelfel som procentenheter.