Preliminär skörd av potatis efter produktionsområde och typ av potatis. År 2020-2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Produktionsområde Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Typ av potatis Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gunnel Wahlstedt
SCB
Tfn: 010-479 62 45
E-post: gunnel.wahlstedt@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Hektarskörd, kg/hektar:
kg per hektar
Reducerad hektarskörd, kg/hektar:
kg per hektar, procent
Areal, hektar:
hektar
Totalskörd, ton:
ton, procent
Kvalitetsdeklaration
jo0603_2021_kvalitet
Fotnoter

Fotnoter

Karta över Sveriges produktionsområden
Där antalet undersökta företag understiger 20 utelämnas resultaten (..).
Variabel
Reducerad hektarskörd, kg/hektar
För Matpotatis är hektarskörden reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.
För Potatis för stärkelse är hektarskörden reducerad för rötskadade knölar.
Totalskörd, ton
För Matpotatis är totalskörden reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.
För Potatis för stärkelse är totalskörden reducerad för rötskadade knölar.
Tabelluppgift
Medelfel
Medelfel redovisas som procent. Medelfel redovisas inte för variabeln Areal, hektar.