Preliminära arealer obärgad potatis efter produktionsområde och typ av potatis. År 2020-2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Produktionsområde Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Typ av potatis Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gunnel Wahlstedt
SCB
Tfn: 010-479 62 45
E-post: gunnel.wahlstedt@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Areal, ha:
hektar, procent
Andel, procent:
procent, procentenheter
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0603_2021_kvalitet
Fotnoter

Fotnoter

Karta över Sveriges produktionsområden
Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
Variabel
Areal, ha
Hektar av total grödareal.
Andel, procent
Procent av total grödareal.
Tabelluppgift
Medelfel
För variabeln Areal, ha redovisas medelfel som procent.
För variabeln Andel, procent redovisas medelfel som procentenheter.