Till toppen

Skördeprognos efter gröda. År 2001-2022

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Höstvete , Vårvete , Råg ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Från och med 2014 baseras prognosen på data ifrån en väderstation per län. Tidigare användes data från 11 väderstationer vilket innebar att data från vissa väderstationer användes till flera län.

Gröda

Rågvete

Från och med 2015 redovisas prognoser för rågvete uppdelat på höst- och vårgröda.

Höstrågvete

Redovisas från och med 2015.

Vårrågvete

Redovisas från och med 2015.